Breaking News

Σε πλειστηριασμό ο «ΠΗΓΑΣΟΣ» στις 26 Ιουλίου

Διαφήμιση
Ενώ η ΕΣΗΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση για τη συνέχιση της απεργίας, η ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. βγαίνει σε πλειστηριασμό.

Στην Ηλεκτρονική Δημοσίευση Πλειστηριασμών (Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Α.Ν.) αναρτήθηκε τη Δευτέρα το σχετικό έγγραφο με την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, που θα πραγματοποιηθεί από τις τράπεζες στις 26 Ιουλίου.

Στο σχετικό έγγραφο η αρμόδια συμβολαιογράφος αναφέρει:

«Στις είκοσι έξι (26) Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα (4.00) μ.μ. μέχρι ώρα (5.00) μ.μ και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον μου ή του νομίμου αναπληρωτού μου τα παρακάτω εμπορικά σήματα της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμ. 86), η οποία επισπεύδει ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Αvώvυμης Τραπεζικής Εταιρείας με τηv επωvυμία "AΛΦΑ TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡIΑ" και τo διακριτικό τίτλo "ALPHA BANK", δυνάμει των :

A) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος και εκχώρηση των απαιτήσεων ενεχύρου των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και

Β) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος για τρία (3) σήματα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» κατά τις διατάξεις του Νομ. Δ/τος της 17ης Ιουλίου / 13ης Αυγούστου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών, για να εισπραχθεί απαίτηση ανερχομένη στο ποσό των (77.857.720,56) εντόκως μέχρι εξοφλήσεως.

Τιμή δε για να χρησιμεύσει ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για την ομάδα με τα σήματα «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000,00) ευρώ με εγγύηση το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για την ομάδα σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800,00) ευρώ.

Σημειώνεται ότι η πλειστηρίαση των ως άνω σημάτων θα γίνει συνολικά κατά ομάδα σήματος και δεν θα επιτραπεί η εκπλειστηριάση σε ένα μόνο σήμα της ομάδος αλλά σε ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ.

Αθήνα 17-7-2017

 Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑΣ»

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ, της ΕΤΗΠΤΑ, της ΕΣΠΗΤ, της ΠΕΛ και της ΕΦΕ αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας από τις 06.00 της Τρίτης, 18 Ιουλίου 2017 έως τις 06.00 της Πέμπτης, 20 Ιουλίου 2017, για όλους τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους τεχνικούς τύπου, τους λιθογράφους και τους φωτορεπόρτερ, οι οποίοι εργάζονται:

στις εφημερίδες «ΕΘΝΟΣ»«ΗΜΕΡΗΣΙΑ»«GOAL NEWS», στις ιστοσελίδες «ethnos.gr»«imerisia.gr»«sentragoal.gr»«life.gr»«womenonly.gr»«elle.gr»«cinemag.gr» και «caranddriver.gr», καθώς και σε όλες τις περιοδικές εκδόσεις και τις λοιπές ιστοσελίδες του Ομίλου.

Η απεργία κηρύσσεται καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την εντελώς παράνομη, αντεργατική και καταχρηστική συμπεριφορά της εργοδοσίας, η οποία, αφενός τους οφείλει δεδουλευμένες αποδοχές, που αντιστοιχούν στις αποδοχές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου 2017 και αφετέρου συστηματικά καταπατά κάθε συμφωνία και δέσμευση από την πλευρά της.

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων ζητούν την καταβολή όλων των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων.

Τα Δ.Σ. των Ενώσεων καλούν τους συναδέλφους σε νέα συνέλευση, την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017, στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ, σε χρόνο που θα ανακοινωθεί.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ»